انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران

انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران تاکنون ۶ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی ساخت و تولید ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران