انجمن دیرینه شناسی ایران

انجمن دیرینه شناسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۴ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن دیرینه شناسی ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن دیرینه شناسی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن دیرینه شناسی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن دیرینه شناسی ایران