انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی صنایع ایران تاکنون ۱۰ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن مهندسی صنایع ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است. انجمن مهندسی صنایع ایران مسئولیت برگزاری ۳ نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی صنایع ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی صنایع ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن مهندسی صنایع ایران