انجمن مهندسی عمران ایران

انجمن مهندسی عمران ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی عمران ایران تاکنون ۳ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن مهندسی عمران ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است. انجمن مهندسی عمران ایران مسئولیت برگزاری ۱ نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی عمران ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی عمران ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن مهندسی عمران ایران