انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران

انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران