انجمن مهندسی گاز ایران

انجمن مهندسی گاز ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی گاز ایران تاکنون ۲ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن مهندسی گاز ایران در حال انتشار ۲ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی گاز ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی گاز ایران