انجمن مهندسی معدن ایران

انجمن مهندسی معدن ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی معدن ایران تاکنون ۴ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن مهندسی معدن ایران در حال انتشار ۲ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی معدن ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی معدن ایران