انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران

انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایرانانجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران