انجمن ریاضی ایران

انجمن ریاضی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۵۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ریاضی ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن ریاضی ایران در حال انتشار ۲ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ریاضی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ریاضی ایران