انجمن نگهداری و تعمیرات ایران

انجمن نگهداری و تعمیرات ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن نگهداری و تعمیرات ایران تاکنون ۶ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن نگهداری و تعمیرات ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن نگهداری و تعمیرات ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن نگهداری و تعمیرات ایران