انجمن نگهداری و تعمیرات ایران

انجمن نگهداری و تعمیرات ایران فعالیت خود را در سال 1383 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن نگهداری و تعمیرات ایران تاکنون 7 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن نگهداری و تعمیرات ایران