انجمن هوافضای ایران

انجمن هوافضای ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن هوافضای ایران تاکنون ۶ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن هوافضای ایران