انجمن آبخیزداری ایران

انجمن آبخیزداری ایران فعالیت خود را در سال 1377 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن آبخیزداری ایران تاکنون 7 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن آبخیزداری ایران