انجمن آبخیزداری ایران

انجمن آبخیزداری ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن آبخیزداری ایران تاکنون ۴ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن آبخیزداری ایران در حال انتشار ۲ ژورنال تخصصی علمی است.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن آبخیزداری ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن آبخیزداری ایران