انجمن آبیاری و زهکشی ایران

انجمن آبیاری و زهکشی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۴ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن آبیاری و زهکشی ایران تاکنون ۴ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن آبیاری و زهکشی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن آبیاری و زهکشی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن آبیاری و زهکشی ایران