انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

انجمن اقتصاد کشاورزی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن اقتصاد کشاورزی ایران تاکنون ۵ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن اقتصاد کشاورزی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن اقتصاد کشاورزی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن اقتصاد کشاورزی ایران