انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران

انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن بیماری شناسی گیاهی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران