انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران

انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران فعالیت خود را در سال 1371 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران تاکنون 2 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران