انجمن جنگلبانی ایران

انجمن جنگلبانی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن جنگلبانی ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن جنگلبانی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن جنگلبانی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن جنگلبانی ایران