انجمن حشره شناسی ایران

انجمن حشره شناسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۴۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن حشره شناسی ایرانانجمن حشره شناسی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن حشره شناسی ایران