انجمن زنبور عسل ایران

انجمن زنبور عسل ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن زنبور عسل ایران