انجمن علوم باغبانی ایران

انجمن علوم باغبانی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علوم باغبانی ایران تاکنون ۳ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علوم باغبانی ایران در حال انتشار ۲ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علوم باغبانی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علوم باغبانی ایران