انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران فعالیت خود را در سال 1382 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران تاکنون 6 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران