انجمن علوم علف های هرز ایران

انجمن علوم علف های هرز ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علوم علف های هرز ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علوم علف های هرز ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علوم علف های هرز ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علوم علف های هرز ایران