انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران

انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران فعالیت خود را در سال 1400 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران