انجمن علمی چشم پزشکی ایران

انجمن علمی چشم پزشکی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۲۶ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی چشم پزشکی ایران تاکنون ۱۲ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علمی چشم پزشکی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی چشم پزشکی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی چشم پزشکی ایران