انجمن علمی دندانپزشکی ایران

انجمن علمی دندانپزشکی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۴۱ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی دندانپزشکی ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی دندانپزشکی ایران