انجمن مخاطره شناسی ایران

انجمن مخاطره شناسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مخاطره شناسی ایرانانجمن مخاطره شناسی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است. انجمن مخاطره شناسی ایران مسئولیت برگزاری ۱ نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مخاطره شناسی ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن مخاطره شناسی ایران