آخرین اخبار انجمنها

استاد دانشگاه صنعتی شریف به ریاست انجمن فیزیک ایران انتخاب شد
انجمن فیزیک ایران در پی انتخابات هیات مدیره دوره سیزدهم انجمن فیزیک ایران، دکتر محمد رضا اجتهادی، استاد دانشگاه صنعتی شریف به ریاست انجمن فیزیک ایران برگزیده شد.
ادامه خبر
عضویت در هیات مدیره انجمن جهانی مدیریت پروژه
انجمن مدیریت پروژه ایران ایران برای اولین بار به عضویت در هیات مدیره انجمن جهانی مدیریت پروژه (IPMA) برگزیده شد.
ادامه خبر
ضرورت رعایت بهداشت در زمان ارتودنسی
انجمن علمی ارتودنیستهای ایران اگر چه بهداشت دهان و دندان در همه مواقع امری ضروری و قابل اهمیت قلمداد می شود اما، ضرورت این کار در زمان درمان ارتودنسی دو چندان می شود. ارتودنسی نیز همانند سایر درمان ها، با ریسک هایی در طول درمان مواجه است
ادامه خبر
درد ناشی از درمان ارتودنسی
انجمن علمی ارتودنیستهای ایران ارتودنسی یکی از روش های موثر در درمان ناهنجاری های فک و دندان به حساب می آید که در نهایت، بیمار را به سمت داشتن لبخندی زیبا و جذاب سوق می دهد.
ادامه خبر

آخرین مراکز علمی به روز شده